Vuosikokous 21.11.2019  klo 18:00, paikkana D-Asema

 • Läsnä

Arja Antikainen, Petteri Auvinen, Erik Bärlund, Heikki Hietanen, Jaakko Juolahti, Ulla Juolahti, Lauri Koski, Hannele Kosola, Heikki Mäkynen, Katja Nykopp, Marja-Terttu Rantala, Alvar Risberg, Leena Timoskainen ja Jauri Varvikko.

 • Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Erik Bärlund avasi kokouksen

 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erik Bärlund ja sihteeriksi Leena Timoskainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Mäkynen ja Alvar Risberg.

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 • Asioiden käsittelyjärjestys

Hyväksyttiin esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi.

 • Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (säännöt 6 §)

Erovuorossa ovat Erik Bärlund, Hannele Kosola, Mikael Berchtold, Heikki Hietanen ja Lauri Koski. Sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan 10-12 vakinaista ja 3-4 varajäsentä. Erovuoroisista Erik Bärlund, Hannele Kosola, Heikki Hietanen ja Lauri Koski valittiin jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Mikael Berchtoldin tilalle valittiin Petteri Auvinen. Varajäseniksi valittiin Sakari Enrold, Tomi Sevander ja Mauri Wiik.

 • Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2020 hallitusjäsenten joukosta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Erik Bärlund.

 • Valitaan vuodelle 2020 toiminnantarkastaja sekä varamies

Toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2020 valittiin Eila Puhakka ja varamieheksi Carl-Gustaw Antipin.

 • Määrätään vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenille

Määrättiin vuoden 2020 jäsenmaksuksi henkilöjäseniltä 10 euroa, yhdistyksiltä 50 euroa ja yrityksiltä 100 euroa.

 • Esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma.

 • Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2020 taloussuunnitelma

Hyväksyttiin vuoden 2020 taloussuunnitelma.

 • Muut asiat

Tulevan kauden aikana järjestetään perinteisesti seuraavat tapahtumat;

 1. Mätisfestarit Kartanonhaassa 24.5. klo 10 – 17 (ajankohta myöhemmin muutettu, alkuperäinen päätös oli 31.5., mutta muutettu koulujen päätösviikonlopun vuoksi)
 2. Itsenäisyyyspäivän juhla Kanneltalossa 6.12. klo 14.00
 3. Joulujuhla Kanneltalossa lauantaina 12.12. klo 15.00

Keskusteltiin myös laajemmin tiedotus- ja jäsenhankinta-asioista. Päätettiin perustaa erilliset työryhmät a) pohtimaan aktiivisempaa jäsenhankintaa ja uusia jäsenetuja sekä b) tuoda uusia aktiivisia asukaskirjoittajia Tanotorveen ja kehittää lehden sisältöä. Lehtiryhmän koollekutsujana toimii Jauri Varvikko ja muut jäsenet ovat Heikki Mäkynen ja Katja Nykopp.

 • Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19.15

 

Liitteet (myöhemmin)