AIEMMIN ILMOITETTU KAARELA-SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS SIIRTYY TUONNEMMAKSI

HALLITUKSEN TÄMÄNHETKISTEN LINJAUSTEN MUKAISESTI MYÖS KAARELA-SEURAN KEVÄTKOKOUS JÄÄ KOKOONTUMATTA AIEMMIN MAINITTUNA AJANKOHTANA.

ILMOITAMME UUDEN PÄIVÄMÄÄRÄN MYÖHEMMIN.

 

 – Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne.

 
päivitetty 17.3.2020