KAARELA -SEURA RY. VUOSIKERTOMUS 2020

Yhdistyksen tehtävä on herättää Kaarelan asukkaissa halua kaupunginosan kehittämiseen, hoitoon, luonnonsuojeluun ja historian tuntemiseen. Se toimii yhdyssiteenä asukkaiden ja viranomaisten välillä, tehden esityksiä ja antaen lausuntoja asukkaita koskevissa asioissa.
Se on Helsingin kaupunginosat ry:n ( Helka ) jäsen. Yhteistyökumppaneina ovat toiset kaupunginosa- ja asukasyhdistykset, eri viranomaiset, Kaarelan alueen järjestöt, koulut, seurakunta, Kanneltalo, muut toimijat ja yksittäiset kaupunginosamme asukkaat. Yhdistys järjestää tapahtumia ja juhlia toimintakumppaniensa kanssa.
Henkilöjäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun (nyt 10,00 euroa) yhdistyksen pankkitilille FI09 1004 3000 2043 03 ja ilmoittaen nimensä ja osoitteensa/ sähköpostiosoitteensa. Yhteisöjäsenmaksu on 50,00 euroa.

HALLITUS

Hallituksen muodostivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja:                                 Erik Bärlund
varapuheenjohtaja:                         Jauri Varvikko
sihteeri:                                             Leena Timoskainen
taloudenhoitaja                               Hannele Kosola
tiedottaja                                          Katja Nykopp

jäsenet:
Arja Antikainen, Petteri Auvinen, Pekka Haanpää, Heikki Hietanen, Tuomas Jokipii, Jaakko Juolahti, Lauri Koski

varajäsenet:
Sakari Enrold, Tomi Sevander, Mauri Wiik

toiminnantarkastaja: Eila Puhakka varamies: Carl-Gustaw Antipin

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuonna 2020 kahdeksan kertaa kertaa. Kokouspaikkana oli Kannelmäen kahvila Kannelmäen ostoskeskuksessa.
-pvm.           -läsnä
23.01.                13
13.02.                11
12.03.                10
04.06.                15
13.08.                  8
10.09.                  8
08.10.                  8
05.11.                  8

Sääntöjen määräämä kevätkokous pidettiin 06.03.2020 Kannelmäen kahvilassa. Läsnä oli 15 yhdistyksen jäsentä. Käsiteltävät asiat olivat:
– toiminta- ja tilikertomukset v. 2019
– kuultiin toiminnantarkastajan lausunto
– vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle
– käsiteltiin muut esilletulleet asiat

Sääntöjen määräämä vuosikokous jouduttiin siirtämään Corona pandemiaviruksen johdosta myöhempään ajankohtaan voimassaolleiden kokoontumisrajoitusten vuoksi. Hallitus on jatkanut toimintaansa vanhassa koostumuksessa siihen asti, kunnes pitämättä jäänyt kokous voidaan järjestää. Samoin aiemmin valitut toiminnantarkastajat Eila Puhakka ja varamies Carl-Gustaw Antipin.

TAPAHTUMAT

Kaikki perinteiset juhla- ja festivaalitapahtumat jouduttiin peruuttamaan Covid-19 -rajoitusten vuoksi koko vuodelta.

TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

– osallistuttiin Helkan järjestämiin kokouksiin ja
tilaisuuksiin
– osallistuttiin Kannelmäen aluetyöryhmän ( lapset ja nuoret ) kokouksiin
– osallistuttiin läntisten kaupunginosayhdistysten verkostotilaisuuksiin
– Kaarelan jäähallin toimimista seurattiin
– rakennusprojekteja koskien Kannelmäen ostoskeskusaluetta, Kuninkaantammea ja
Honkasuota seurattiin tarkoin
– alueellisiin liikennekysymyksiin otettiin tarvittaessa kantaa
– osallistuttiin seniorikerhojen tilaisuuksiin, jos mahdollista
– osallistuttiin yhteisvastuukeräykseen
– otettiin kantaa Kannelmäen terveysasematilanteeseen ja -palvelujen turvaamiseen
– osallistuttiin pormestarin asukasiltaan 29.10.
– osallistuttiin Oma Stadi -projektiin
– valittiin Kaarelan vuoden 2020 yrittäjäksi Parturi-Kampaamo Hiuspajan omistaja Elise Djerf ja hänet myös palkittiin.
– osallistuttiin yhdistyksen pitkäaikaisen varapuheenjohtaja sekä Tanotorvi -lehden
päätoimittaja Kari Varvikon siunaus- ja muistotilaisuuteen. Yhdistyksen puheenjohtaja
piti muistopuheen.
– perustettiin kolmihenkinen työryhmä ( Jaakko Juolahti, Jauri Varvikko ja Katja Nykopp ) toteutta-
maan suunnitelmia ja järjestelyjä yhdistyksen asukastilahankkeessa os. Purpuripolku 6. Työryhmä
toimittaa tarvittavat tiedot Helsingin kaupungille ja raportoi yhdistyksen hallitukselle. Helsingin
kaupunki on ottanut erittäin myötämielisen kannan hankkeen toteuttamiseksi.
– yhdistyksen uusittu esite saatiin jakoon
– käsiteltiin asukkailta saatuja kannanottoja tarvittaessa esityksiä tehden

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys julkaisee alueellista vuosittain 12 -kertaa ilmestyvää Tanotorvi -lehteä ( painos 28.000 kpl ). Lehti jaetaan alueella kaikkiin talouksiin, ja sitä on saatavissa noin 30:ssa paikassa irtojakeluna kaupoissa ja muissa liikeyrityksissä, Kanneltalossa, seurakunnassa, terveysasemilla jne., sikäli kun sitä jostain syystä ei saa kotiinsa jaettuna.
Yhdistyksen nettisivuja on ajanmukaistettu osoitteessa www.kaarela-seura.fi. Sieltä löytyy tietoja alueen tapahtumista ja muistakin asioista. Tanotorvi -lehden toimitus on sijainnut osoitteessa Pakilantie 98.A. Se saa uudet toimitilat asukastalon yhteydestä osoitteessa Purpuritie 6.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat myös yhteyshenkilöinä, jos haluaa tuoda asiansa hallituksen tietoon ja käsittelyyn. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta.

TALOUS

Kaikki tulot käytetään toimintakulujen kattamiseen. Palkallisia työntekijöitä ei ole ollut, eikä kokouspalkkioita makseta. Yhdistys ei pyri taloudellisen voiton tuottamiseen. Toimintakulut katetaan Helsingin Kulttuurikeskuksen vuosittain myöntämällä projektiavustuksella, jäsenmaksuilla ja arpajaistuloilla sekä muilla mahdollisilla tuotoilla. Asukastalon ylläpito tuo mukanaan uuden budjetoinnin, jonka toteutus edellyttää helsingin kaupungin merkittävää panostusta toiminnan ylläpitämiseksi. Yhdistys ei peri pääsymaksua järjestämiinsä tilaisuuksiin. Onkin tärkeää ja toivottavaa, että asukkaat maksaisivat vaatimattomansuuruisen vuotuisen jäsenmaksun, koska toiminnan laatu riippuu siitä, miten paljon varoja on käytettävissä.

Helsingissä. joulukuun 31. päivänä 2020

KAARELA – SEURA RY.
HALLITUS